Saat Khalifah terakhir diusir dari Konstantinopel


Assalamualaikum Wr Wb.
Ada hal yang menarik mengenai lokasi makam Khalifah kita yang terakhir.
Seperti kita ketahui bahwa Khalifah dari Bani Utsmaniyah (Ottoman) mulai dari Khalifah Salim I hingga Khalifah Muhammad V semuanya dimakamkan di Konstantinopel. Sedangkan makam dua orang Khalifah yang terakhir (Khalifah Muhammad VI dan Khalifah Abdul Majid II) berada di tempat lain.
Saat Kesultanan Ottoman dihapuskan pada tahun 1922 (terutama oleh Kemal Attaturk, gerakan Turki Muda, dan Inggris), Khalifah Muhammad VI meninggalkan Konstantinopel tanpa membawa barang2 berharga. Beliau hidup di pengasingan (negara Italia) selama 3 tahun hingga wafatnya. Untuk menyambung hidup di pengasingan, beliau terpaksa berhutang (Ingat: beliau tidak membawa banyak harta untuk bertahan hidup). Saat beliau meninggal (dalam kesedihan), ternyata harta yang beliau miliki tidak cukup untuk melunasi hutang2 tersebut. Akhirnya beberapa orang Eropa yang memiliki piutang menyita jenazah beliau hingga ahli warisnya membayarkan hutang2 beliau. Ahli warisnya-pun tidak sanggup melunasi hutang2 tersebut, mengingat bahwa Kesultanan Ottoman sudah jatuh, dan saat itu Khilafah juga sudah dihapuskan (Khalifah Abdul Majid II juga sudah diusir). Akhirnya salah seorang pembesar dari Damascus (Syria) merasa tersentuh hatinya: “bagaimana mungkin seorang Khalifah Islam meninggal dunia tanpa ada yang mau merawat jenazahnya?” Pembesar itu akhirnya melunasi hutang2 almarhum Khalifah Muhammad VI dan membawa jenazahnya ke Damascus. Selama hidup dalam pengasingan, Khalifah Muhammad VI pernah memiliki keinginan untuk dimakamkan di dekat Makam Shalahuddin Al Ayubi di Damascus. Nah, pembesar itu hendak melaksanakan keinginan almarhum Khalifah Muhammad VI. Tetapi sayang, ternyata disekitar makam Shalahuddin Al Ayubi sudah penuh dengan makam orang lain. Akhirnya almarhum Khalifah Muhammad VI dimakamkan agak jauh dari makam Shalahuddin Al Ayubi tetapi masih dalam satu kompleks makam.
Bagaimana dengan makam Khalifah Abdul Majid II?
Khalifah Abdul Majid II adalah khalifah kita yang terakhir.
Pada tahun 1922, saat Kesultanan Ottoman dibubarkan, dan Khalifah Muhammad VI diusir dari Konstantinopel, Kemal Attaturk dan Inggris belum berani membubarkan Khilafah Islamiyah. Akhirnya Parlemen Turki mengangkat sepupu Khalifah Muhammad VI sebagai khalifah yang baru yaitu Khalifah Abdul Majid II. Tetapi Khalifah yang baru ini tidak memiliki jabatan “Sultan”, sehingga beliau hanya mengurusi masalah2 keagamaan saja, tanpa masalah politik. Khalifah Abdul Majid II menjabat selama 2 tahun. Pada tanggal 4 Maret 1924 dini hari Khalifah Abdul Majid II diusir dari Konstantinopel dibawah todongan senjata. Beliau diusir menggunakan kereta api dan hanya membawa koper berisi pakaian dan sejumlah uang “pesangon”. Tanggal 4 Maret 1924…….inilah hari yang paling memilukan dalam sejarah Islam. Pada tanggal itu Khilafah Islamiyah yang telah berdiri sejak masa Khulafa-ur Rasyidin resmi dihapuskan oleh Kemal Attaturk (semoga Iblis ini merana di neraka, aaamiiin). Sejak saat itu, umat Islam sudah tidak memiliki Khalifah lagi. Tidak ada lagi tentara Islam yang sanggup melindungi umat Islam yang teraniaya. Tak ada lagi tentara pelindung bagi Palestina, Irak, Afganistan, Rohingya, Mindanao, Chechnya, dll. Khalifah Abdul Majid II hidup di Perancis hingga masa perang dunia II, dan beliau wafat di sana. Beliau akhirnya dimakamkan di Kota Madinah, tepatnya di pemakaman Baqi.
Tetntu kita ingat bahwa tiga orang Khilafah Islam yang pertama, yaitu Abu Bakar As Shidiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan semuanya dimakamkan di Madinah (ibukota Khilafah Islamiyah yang pertama). Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dimakamkan di Kufah (ibukota Khilafah Islamiyah yang kedua). Abu Bakar As-Shidiq dan Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW, yang sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi (setelah masjid ini diperluas). Sedangkan Utsman bin Affan dimakamkan di pemakaman Baqi. Satu hal yang unik bahwa Khalifah Islam yang pertama (Khalifah Abu Bakar As Shidiq) dan Khalifah Islam yang terakhir (Khalifah Abdul Majid II), keduanya dimakamkan di kota yang sama yaitu Madinah. Dan makam Khalifah Abdul Majid II terletak satu kompleks dengan makam Khalifah Utsman bin Affan, yaitu di pemakaman Baqi. Tentu kita ingat bahwa Madinah adalah kota tempat Rasulullah mendirikan negara Islam dan menjadi ibukota Khilafah Islamiyah hingga Khalifah Utsman bin Affan wafat, dan kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibukota Khilafah Islamiyah ke kota Kufah. Di Madinah ini pulalah keempat orang Khulafa-ur Rasyidin dibaiat; mereka adalah Khalifah Abu Bakar As Shidiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Khilafah Islamiyah yang mengikuti manhaj kenabian (mengikuti model yang sama dengan Kulafa-ur Rasyidin) akan hadir dalam waktu yang dekat, Insya Allah.
Wassalamualaikum Wr Wb.

Budi.

 1. #1 by Muqarrabin al Yamin on March 28, 2016 - 10:52 am

  IMAM MAHDI MENYERU
  BENTUKLAH PASUKAN MILITER PADA SETIAP ZONA ISLAM
  SAMBUTLAH UNDANGAN PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

  Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu yang Agung
  Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
  sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.
  Ketahuilah !, Semua Negara Didunia ini adalah Negara Boneka Dajjal

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Wahai para Ikwan Akhir Zaman, Khilafah Islam sedang membutuhkan
  para Mujahid Tangguh untuk persiapan tempur menjelang Tegaknya Khilafah yang dijanjikan.

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  email : seleksidim@yandex.com

  Dipublikasikan
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

 2. #2 by Muqarrabin al Yamin on March 28, 2016 - 10:52 am

  DEKLARASI PERANG PENEGAKKAN DINUL ISLAM
  DISELURUH DUNIA
  Bismillahir Rahmanir Rahiim
  Dengan Memohon Perlindungan dan Izin
  Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
  Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia,
  Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia.
  Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi

  Pada Hari Ini : Yaumul Jum’ah 6 Jumadil Akhir 1436H
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mengeluarkan Pengumuman kepada
  1. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Afrika
  2. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Eropa
  3. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia
  4. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia Tenggara
  5. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Amerika
  6. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Australia
  7. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Utara
  8. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Selatan
  9. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) diseluruh Dunia

  PENGUMUMAN DEKLARASI PERANG SEMESTA
  Terhadap Seluruh Negara yang Tidak
  Menggunakan Hukum Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
  Perang Penegakkan Dinuel Islam ini Berlaku disemua Pelosok Dunia.

  MULAI HARI INI
  YAUMUL JUM’AH 6 JUMADIL AKHIR 1436H
  BERLAKULAH PERANG AGAMA
  BERLAKULAH PERANG DINUL ISLAM ATAS DINUL BATHIL
  BERLAKULAH HUKUM PERANG ISLAM DISELURUH DUNIA
  MEMBUNUH DAN TERBUNUH FISABILILLAH

  “Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan USIRLAH mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”
  (Q.S: al-Baqarah: 191-193).

  BUNUH SEMUA TENTARA , POLISI, INTELIJEN , MILISI SIPIL ,HAKIM DAN
  BUNUH SEMUA PEJABAT SIPIL Pemerintah Negara Yang Memerintah dengan Hukum Buatan Manusia (Negara Kufar).

  BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
  JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.

  INTAI, BUNUH DAN HANCURKAN Mereka ketika mereka sedang ada dirumah mereka jangan diberi kesempatan lagi.
  GUNAKAN SEMUA MACAM SENJATA YANG ADA DARI BOM SAMPAI RACUN YANG MEMATIKAN.

  JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MEREKA, KARENA MEREKA SUDAH SANGAT KETERLALUAN MENENTANG ALLAH AZZIZUJ JABBAR , MENGHINA RASULULLAH SAW, MENGHINA DAN MEMPERBUDAK UMMAT ISLAM.
  BIARKAN MEREKA MATI SEPERTI KELEDAI KARENA MEREKA ADALAH THOGUT DAN PENYEMBAH THOGUT

  HANCURKAN LULUHKAN SEMUA PENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA KUFAR
  DARI HULU HINGGA HILIR

  HANYA SATU UNTUK KATA UNTUK BERHENTI PERANG,
  MEREKA MENYERAH DAN MENJADI KAFIR DZIMNI.
  DAN BERDIRINYA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH.
  KHALIFAH IMAM MAHDI.

  Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
  Maha Penyayang.

  Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
  Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu),
  maka tidak ada permusuhan (lagi),
  kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
  Al-Baqarah : 192-193

  SAMPAIKAN PESAN INI KESELURUH DUNIA,
  KEPADA SEMUA ORANG YANG BELUM TAHU ATAU BELUM MENDENGAR

  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
  PANGLIMA ANGKATAN PERANG PANJI HITAM
  Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: